عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ انتخابات آمریکا،همه‌پرسی عملکرد بایدن و دموکرات‌ها


تهران-ایرنا- انتخابات میاندوره‌ای آمریکا همه پرسی عملکرد بایدن و دموکرات‌هاست، حساب‌های جعلی در توییتر برای همیشه بسته می‌شود و سامانه‌های «ناسامز و آسپاید» به اوکراین رسید، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز سه­‌شنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936854/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF