ادامه اعتصاب کامیون‌داران کره جنوبی؛ اختلال در سیستم حمل و نقل
تهران – ایرنا – اعتصاب کامیون داران کره جنوبی روز شنبه برای سومین روز متوالی ادامه یافت و اعتصاب کنندگان قرار است این هفته با دولت سئول مذاکره کنند تا به راه حلی برای پایان دادن این اعتصاب سراسری دست یابند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953728/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84